GBNZ opgeheven, activiteiten ondergebracht onder coöperatie Notter-Zuna

Geplaatst op 21 oktober 2020 door GBNZ

Op dinsdag 10 maart 2020 vond de ledenvergadering van het Gemeenschappelijk Belang Notter Zuna plaats. Tijdens deze vergadering heeft 2/3 van de aanwezige leden ingestemd met opheffing van de vereniging GBNZ. Verder werd besloten om de activiteiten onder te brengen in de werkgroep GBNZ (onder de Coöperatie Notter Zuna, CONZ). In deze brief leggen wij u de gevolgen hiervan uit.

Wat betekent dit voor mij als lid van het GBNZ?

U bent niet langer lid van de vereniging GBNZ want deze houdt op te bestaan per 1 mei 2020.

Wat is de werkgroep GBNZ (vallend nu onder de CONZ)?

De taken die GBNZ uitvoerde worden voortgezet onder de werkgroep GBNZ van de CONZ. Denk hierbij aan de volgende activiteiten: herdenken 4 mei, bevrijdingsontbijt, ommetjes Notter en Zuna, veiligheid en verkeer, paasvuren, portal Notter-Zuna, EHBO/AED’s/reanimatie en contacten met inwoners.

Kan ik automatisch mijn lidmaatschap GBNZ omzetten naar een lidmaatschap van de CONZ?

Nee, dat gaat niet. Juridisch gezien mag en kan dit niet. Uw lidmaatschap van GBNZ stopt per 1 mei 2020. Wel vragen wij u lid te worden van de CONZ om de bestaande activiteiten door te kunnen zetten. Dit kan door u aan te melden via de website van de CONZ, www.conz.nl

Wat zijn de lidmaatschapskosten van de CONZ?

Deze bedragen per lid € 15,00 per jaar.

Waarom zou ik nu lid worden van de CONZ?

Het is belangrijk om onze buurtschap Notter-Zuna leefbaar te houden voor jong en oud. Samen met inwoners werken we aan een generatiebestendige omgeving met al haar facetten. Dit om zoveel mogelijk te voorzien in de basisbehoeften van aangesloten huishoudens en sociale economisch en ecologische bloei van onze gemeenschap. Uw lidmaatschap helpt ons allemaal daarbij. In de diverse werkgroepen van de CONZ wordt intensief samengewerkt. Denk bijvoorbeeld aan landschap, wonen, duurzame voorzieningen, zorg van jong en oud, agrarisch en ondernemen en tot slot de werkgroep GBNZ. GBNZ was het directe aanspreekpunt binnen Notter Zuna voor de gemeente. Deze taak is nu overgenomen door CONZ. De gemeente Wierden heeft namens de burgemeester al laten weten dit zeer op prijs te stellen.

Ik wil graag zelf mijn bijdrage leveren kan dat?

Ja graag, de werkgroep GBNZ is dringend op zoek naar nieuwe werkgroep leden. Als u in de werkgroep actief mee wilt doen, kunt u zich melden bij via de website van de CONZ: www.conz.nl of u belt met een van de bestuursleden die u op die website kunt vinden.

Dankwoord aan de leden

Als bestuursleden van het GBNZ danken wij u voor uw jarenlange lidmaatschap. Het GBNZ heeft 25 jaar in Notter-Zuna werk verricht en zaken voor elkaar gekregen. Dankzij alle inspanningen van vele inwoners in al die jaren kunnen nu onze activiteiten enthousiast worden voortgezet door de werkgroep GBNZ onder de coöperatie.

Met vriendelijke groeten,

GBNZ