Cursus Eerste Hulp bij Drank & Drugs

Geplaatst op 5 november 2019 door EHBO Notter

EHBDD in Notter. Geen EHBO, maar EHBDD. Eerste Hulp Bij Drank & Drugs.

Het gebruik van drank en drugs neemt toe. Voorheen kwam je het gebruik van deze middelen met name tegen bij grootschalige evenementen. Maar de afgelopen jaren is het gebruik van middelen ingeburgerd in diverse settingen binnen onze maatschappij. Het overmatige gebruik van drank en drugs kan leiden tot onvoorspelbare en gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker zelf maar ook voor de omgeving.

De cursus EHBDD is een gecertificeerde cursus die al jaren gegeven wordt aan (professionele) hulpverleners op het gebied van:
– Kennis over middelen
– Signaleren, reageren en triageren
– Invloed sociale omgeving
– Kennis over gebruikersmethoden
– Preventie
– Specifieke EHBO kennis (en praktijk)

De cursusdag is opgebouwd op basis van een aangename afwisseling van theorie en praktijk.

Na deze dag heeft u:
– kennis over de meest voorkomende middelen (en de trends in gebruik)
– tools gekregen om te kunnen signaleren, reageren en triageren
– kennis over de wijze van gebruik en wat voor effecten die hebben op het lichaam
– kennis en praktische ervaring in het omgaan met sociale druk en gedrag van de gebruikers
– specifieke kennis over hoe te handelen bij EHBDD en de do en dont’s

De kosten van deze dag bedragen €119,- waarbij u uw eigen lunch dient mee te nemen. De rest (zaal/ koffie/ thee/ diploma/ materiaal) wordt verzorgd en betaald door EHBO Notter.

Aanmelden of meer informatie aanvragen kan via de mail: info@ehbonotter.nl of kijk op onze website www.ehbonotter.nl voor bekende contactpersonen.


Meer informatie