Wijksaam

WIJKSAAM / SAMEN IN DE BUURT !!
Wijksaam is samen zorgen voor een goed leven in uw eigen huis en wijk. Wijksaam is er voor de ondersteuning van het dagelijkse leven voor alle inwoners van de gemeente Wierden. Het vormt het vangnet voor bewoners die geen zorg krijgen via het zorgloket, maar wel behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Binnen Wijksaam zitten de voorzieningen waar mensen naartoe kunnen zonder dat er een indicatie is. Dit kan gaan van dagopvang tot activiteiten voor jongeren of maaltijdvoorzieningen en nog veel meer. Wijksaam is gericht op preventie!!