Nieuwjaarsreceptie

Geplaatst op 7 januari 2018 door GBNZ

De nieuwjaarsreceptie in het Kulturhus was weer druk bezocht.

Tijdens de toespraak van Dirk-Jan Masman werd het portaal Notterzuna.nl gelanceerd. Dit portaal heeft als doel meer bekendheid en betrokkenheid te genereren voor nieuws en activiteiten in de buurtgemeenschap.

Daarna vertelde hij over het ontstaan en de doelstelling van de pas opgerichte coöperatie Notter-Zuna, met daarbij de oproep om lid te worden, zodat er voldoende draagvlak kan ontstaan voor een succesvolle coöperatie.
Om de oprichting van de coöperatie feestelijk te ondersteunen werd er door de gemeente Wierden een buffet aangeboden. Het buffet werd geopend door de heer Pijffers, van zijn schilderijen hangt momenteel een expositie in het Kulturhus.