dinsdag
05
feb 2019

Minimarkt Langjarig Landschapsbeheer

Toegevoegd door: Kulturhus Irene
In de nieuwsbrief die u onlangs ontving van de Coöperatie Notter-Zuna werkgroep Landschap&Wonen, gaf de werkgroep aan dat er momenteel invulling wordt gegeven aan de uitwerking van een vijftal projectvoorstellen. Om u daarover nader te informeren, zal de Coöperatie Notter-Zuna een Minimarkt organiseren in het Kulturhus. Tijdens de Minimarkt kunt u bij verschillende gebiedspartijen informatie vragen over hoe zij omgaan met landschapsbeheer. Organisaties die aanwezig zullen zijn, zijn onder meer: Bijenvereniging Wierden-Enter, IVN Rijssen Enter, Collectief Midden Overijssel, Uilenwerkgroep Katoelenkiekers, waterschap Vechtstromen, etc.
Daarnaast worden op deze Minimarkt de projectvoorstellen toegelicht en bediscussieerd in de vorm van workshops. U kunt tijdens de Minimarkt één workshop bijwonen. De volgende workshops komen aan bod:

–       Landschapsbeheer en biodiversiteit: u gaat samen met leden van de werkgroep en deskundigen in gesprek over welke maatregelen u kunt treffen om landschapsbeheer en biodiversiteit te stimuleren.

–       Wandel- en struinpaden Notter-Zuna: u gaat samen met leden van de werkgroep in gesprek waar kansen liggen voor wandel- en struinpaden en welke aspecten er komen kijken bij het beheer van de padenstructuur

–       Omgevingsvisie, de rol van de coöperatie: u gaat samen met leden van de coöperatie in gesprek welke rol de coöperatie kan hebben bij het vormgeven van de nieuwe Omgevingsvisie van de gemeente Wierden

Bij aanvang van de Minimarkt kunt u uw keuze maken bij welke workshop u aanwezig wilt zijn.

Meer informatie