zaterdag
04
mei 2019

Dodenherdenking

Toegevoegd door: GBNZ
Tijd: 19:00

19.15 uur  Verzamelen aan de Grimbergerzijweg te Notter.( bij de fam. Woolderink )
Opstellen op de Grimbergerweg.
19.30 uur Vertrek “stille tocht” richting oorlogsmonument.
Aankomst en opstelling monument.
Stiltesignaal trompet.
Samenzang (z.o.z.)
Kranslegging:
– Bestuurder van de gemeente Wierden.
– Twee inwoners van Notter en Zuna.
– Twee kinderen van de basisschool.
“Last Post”, trompet.
20.00 uur  Stiltesignaal trompet, twee minuten nationale stilte.
Bloemenzee door de kinderen.
Voordracht van een gedicht.
Samenzang Wilhelmus coupletten 1 en 6.
Eindsignaal trompet.
Gezamenlijke terugtocht in gepaste eerbied.